Nguyễn Hữu Tần

Nguyễn Hữu Tần

Mô tả chi tiết
Lần đầu tiên mình sử dụng dịch vụ của giupviechomecare.vn, có em Nguyễn Thị Huyền đến nhà mình làm em làm rất cẩn thận. Chăm chỉ, Ăn nói nhẹ nhàng. Mình sẽ luôn sử dụng dịch vụ bên bạn khi có nhu cầu.
Cô Tần
Văn Chương – Hà Nội