Hồ sơ nhân viên
Hoàng Thị Hồng Soa

Hoàng Thị Hồng Soa

Tuổi: 40
Quê quán: Hà Tĩnh
Một chút về bản thân: Tôi là một người điềm đạm, cẩn thận, chu đáo, và rất thật thà.